Dişhekimlerinin 2017 yılında uygulayacakları 'Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi'  Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

 TDB Dergisi (TDBD)’nin 157. sayısı ile birlikte meslektaşlarımıza dağıtılacaktır.

Detaylı bilgi için tıktalyınız.

Türk Dişhekimleri Birliği