Mevzuat

KANUNLAR

 

ANAYASA  ÇEVRE KANUNU  AILE HEKIMLIGI PILOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN  DERNEKLER KANUNU  ELEMAN TEMININDE GÜÇLÜK ÇEKILEN YERLERDE SÖZLESMELI SAGLIK PERSONELI ÇALISTIRILMASI ILE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDEKI KARARNAMELERDE DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  HUSUSI HASTANELER KANUNU  IS KANUNU ISPENÇIYARI VE TIBBI MÜSTAHZARLAR KANUNU  ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDASLARIN TEDAVI GIDERLERININ YESIL KART VERILEREK DEVLET TARAFINDAN KARSILANMASI HAKKINDA KANUN  RADYOLOJI, RADIYOM VE ELEKTRIKLE TEDAVI VE DIGER FIZYOTERAPI MÜESSESELERI HAKKINDA KANUN  181 SAYILI SAGLIK BAKANLIGININ TESKILAT VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  SAGLIK HIZMETLERI TEMEL KANUNU  SAGLIK HIZMETLERININ SOSYALLESTIRILMESI HAKKINDA KANUN SAGLIK PERSONELININ TAZMINAT VE ÇALISMA ESASLARINA DAIR KANUN SAGLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIGINA BAGLI SAGLIK KURUMLARI ILE ESENLENDIRME (REHABILITASYON) TESISLERINE VERILECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN  SOSYAL GÜVENLIK KURUMU KANUNU  SOSYAL SIGORTALAR VE GENEL SAGLIK SIGORTASI KANUNU  TABABET VE SUABATI SAN'ATLARININ TARZI ICRASINA DAIR KANUN  TÜKETICININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI KANUNU  TÜRK CEZA KANUNU  TOPLANTI VE GÖSTERI YÜRÜYÜSLERI KANUNU  UMUMI HIFZISSIHHA KANUNU

 

TÜZÜKLER

 

 

YÖNETMELIKLER

 

AGIZ VE DIS SAGLIGI HIZMETI SUNULAN ÖZEL SAGLIK KURULUSLARI HAKKINDA YÖNETMELIK  AYAKTA TESHIS VE TEDAVI YAPILAN ÖZEL SAGLIK KURULUSLARI HAKKINDA YÖNETMELIK  DEVLET MEMURLARININ TEDAVI YARDIMI VE CENAZE GIDERLERI YÖNETMELIGI  DIS PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELIGI  GENEL SAGLIK SIGORTASI ISLEMLERI YÖNETMELIGI  KOZMETIK YÖNETMELIGI  ÖZEL HASTANELER YÖNETMELIGI RADYASYON GÜVENLIGI YÖNETMELIGI  SAGLIK BAKANLIGI ATAMA VE NAKIL YÖNETMELIGI  SAGLIK BAKANLIGINA BAGLI SAGLIK KURUM VE KURULUSLARINDA GÖREVLI PERSONELE DÖNER SERMAYE GELIRLERINDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK  SOSYAL GÜVENLIK YÜKSEK DANISMA KURULUNUN ÇALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIK SOSYAL SIGORTA ISLEMLERI YÖNETMELIGI  SÖZLESMELI SAGLIK PERSONELI ATAMA VE NAKIL YÖNETMELIGI  TABABET UZMANLIK YÖNETMELIGI  TIBBI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIGI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI VE ODALARI KOMISYONLARININ KURULUS VE ÇALISMALARI HAKKINDA YÖNETMELIK  TIPTA VE DIS HEKIMLIGINDE UZMANLIK EGITIMI YÖNETMELIGI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI DISHEKIMLERI ODALARI IL VE ILÇE TEMSILCILIKLERI YÖNETMELIGI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI VE DISHEKIMLERI ODALARININ ANLASMALI DISHEKIMLERININ ÇALISMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIK  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI VE DISHEKIMLERI ODALARININ ÇALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIK  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI VE DISHEKIMLERI ODALARININ DISIPLIN YÖNETMELIGI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI KONGRE VE FUAR YÖNETMELIGI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI ONUR ÜYELIGI VE ONUR BELGELERI YÖNETMELIGI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI`NDE VE DISHEKIMLERI ODALARINDA HIZMETLERIN YÜRÜTÜLMESINE DAIR YÖNETMELIK YURTDISI YÜKSEKÖGRETIM DIPLOMALARI DENKLIK YÖNETMELIGI

 

YÖNERGELER

 

AGIZ VE DIS SAGLIGI BAKIM ÜRÜNLERININ UYGUNLUKLARINI ARASTIRMA YÖNTEMLERI YÖNERGESI  AGIZ VE DIS SAGLIGI BAKIM ÜRÜNLERININ UYGUNLUK ARASTIRMA VE ONAY LOGOSU KULLANMA KOSULLARININ ISLEYIS YÖNERGESI  SAGLIK BAKANLIGI 4/B SÖZLESMELI PERSONELIN YENIDEN HIZMETE ALINMASI VE KURUM IÇI YER DEGISIKLIGINE DAIR YÖNERGE SAGLIK BAKANLIGI`NA BAGLI BIRINCI BASAMAK SAGLIK KURULUSLARINDA GÖREVLI PERSONELE DÖNER SERMAYE GELIRLERINDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAIR YÖNERGE  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI BILIM, ARASTIRMA TESVIK VE HIZMET ÖDÜLLERI YÖNERGESI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI BILIRKISI ATAMA YÖNERGESI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI VE DISHEKIMLERI ODALARI DISHEKIMLIGI FAKÜLTESI ÖGRENCILERINE VERILECEK BURS YÖNERGESI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI EGITMEN DISHEKIMLERI ILE TOPLUM AGIZ DIS SAGLIGI EGITIM ÇALISMALARI YÖNERGESI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI HAKEM ATAMA YÖNERGESI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI KONGRE VE FUAR YÖNERGESI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI ÖGRENCI KOLU YÖNERGESI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI SÜREKLI DISHEKIMLIGI EGITIMI KREDILENDIRME YÖNERGESI  TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI TOPLUM AGIZ DIS SAGLIGI FONUNDAN YARARLANMA YÖNERGESI TÜRK DISHEKIMLERI BIRLIGI YARDIMLASMA FONU YÖNERGESI

 

TABELA STANDARTLARI

 

 

WEB SITESI ETIK KURALLARI

 

 

TÜKETICI HAKLARI

 

 Yazar: