T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanına göre; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (282), diş tabibi (446) ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme sonuçları açıklandı.

5 Nisan 2021 tarihinde çekilen  kura sonuçlarına göre;  dişhekimlerinin (444)   ve uzman dişhekimlerinin (78)  görev yerleri belli oldu.

Türk Dişhekimleri Birliği

Kura sonuçları için tıklayınız…

Detaylı bilgi için tıklayınız...