İlgili linkler 3 Nisan 2021 günü saat 12.30'da aktif olacaktır...

Online konuşmaya Zoom üzerinden katılmak için tıklayınız.

Zoom Id: 98816782324
Zoom Password: 7HOPwi

Online konuşmaya Youtube üzerinden katılmak için tıklayınız. 
Youtube: TDB ÖĞRENCİ

Türk Dişhekimleri Birliği