ATO davayı kazandı: Tıp Kongrelerine katılım yıllık izinlerden düşmeyecek!

Ankara’da kamu kurumlarında görev yapan hekimler, kongre, seminer, konferans gibi bilimsel mesleki etkinliklere katıldığı zaman yıllık izinlerinden düşülmekteydi. Hukuki güvenceye sahip izin hakkına keyfi müdahaleye karşı ATO’nun yürüttüğü hukuk mücadelesi sonuç verdi.

ATO Hukuk Bürosu tarafından Yargıya taşınan uygulama, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi, yargısal süreç sonuçlandı.

Bu karara göre; “yılda iki defayı geçmemek ve hekimlerin görev yaptıkları alanla ilgili olmak kaydıyla ve öncelikle sağlık hizmetinde aksamaya yol açmayacak şekilde görevlendirme yapılmak suretiyle kongre, konferans, sempozyum, seminer gibi etkinliklere katılmalarının sağlanması olanağı tanınmıştır”

Ankara Tabip Odası hekimlerin hak ve kazanımlarını korumaya dönük mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

ATO Hukuk Bürosu bilgi notunu okumak için tıklayınız. 

 

Kaynak: https://ato.org.tr/news/show/1002