T.D.B.

                                        KAYSERİ (KIRŞEHİR – NEVŞEHİR – NİĞDE)

                                                          DİŞHEKİMLERİ ODASI

 

_________________________________________________________________________________

Sayı     : 003-1.233/2018                                                                                                 Tarih: 15/10/2018

                                                                              

Konu  :

 

SAĞLIKTA ŞİDDETE SON BASIN BİLDİRİSİ

 

 

 

            Meslektaşlarımızın sağlığından endişe edecek durumdayız. Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet azımsanmayacak şekilde artmıştır. Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Futur, Dr. Aynur Dağdelen son olarak ta Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile gelinen aşamada; Sağlıkta Şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştürmüştür. Ortalama her gün sağlıkta 30-40 şiddet vakası yaşanmaktadır. Bu sorunlar bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmet sunumunu engellemektedir. Bu durum sürdürülemez hale gelmiştir.

 

         TBMM de bir an önce sağlıkta uygulanan kanunları değiştirerek sağlık personeline şiddet uygulayanlara verilen cezaların, YARGI görevi yapanlara şiddet uygulayanlara karşı verilen cezalar ile aynı seviyeye çekilecek kanun teklifi kabul edilerek işler hale getirilmelidir.

 

         Sağlık çalışanlarına şiddetsiz günler diliyoruz.

        

 

                                       

      Dişhekimi Tamer ŞENEL

                                                                         Kayseri (Kırşehir, Nevşehir, Niğde)

       Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri